17.veebruar kell 8.00-17.00

Reiu ranna parklas, rannas ja merel

Pärnumaal 

Mereküla Ahvenapidu

Kui talvepoole ilm piisavalt külmaks läheb, kaanetab pakane mere rammusa jääga ja rannarahvas peab pidu. Peale sügistorme saab ometi minna kalale. Merejääle lähevad nii harrastuskalamehed kui elukutselised kalurid. Põhilisteks kaladeks on ahven ja koha, mida harrastuskalamehed püüavad tirgutades ja elukutselised kalurid muttidega läbi merejääle puuritud augu.

“Mereküla ahvenapidu” kutsub teid koos rannarahvaga tähistama seda aegade taha ulatuvat talvist kalapüügi traditsiooni, nautima loodust ja väärtustama koos olemist.

Toimub mitu võistlust, saab sooja sööki ja jooki, lastele jooksmist ja saanisõitu, osta saab kaasa rannakaluri köögi maitsvaid hõrgutisi.

KAVA

Sooja süüa ja juua pakub terve ürituse aja Toidunaut Foodtruck

8.00 ahvenapüügi võistluse registreerimine;

9.00 algab ahvenapüügi võistlus;

10.00-14.00 jääaugu puurimise võistlus;

11.00-15.00 on head sööki ja jooki rannakaluri köögist ning laadakaupa landist kelguni. Ja lastele on päris mitu üllatust;

12.00-13.00 tuleb lastele külla Lottemaa;

14.00 jääaugu puurimise võistluse finaal ja autasustamine;

15.00 kalapüügivõistluse finaal ja autasustamine;

17.00 lõpp.

Kontakt:

Eveli Ilvest: 56640673

Olavi Pulst: 56484222

Ahvenapüügivõistlus Reiu rannas 

8.00 algab registreerimine kalapüügivõistlusele ja registreerimine kestab terve päeva.

9.00-15.00 võistluse aeg.

15.00-17.00 võistluskalade kaalumine /mõõtmine ja finaal.

Kalapüügi osalemiseks on vaja eelenvalt harrastuspüügi luba, mille saab siit:

KALALUBA

Kalapüügi võistluse omaosalus on 5€ ja tasuda saab kohapeal sularahas.

Jääaugu puurimise võistlus Reiu rannas 

10.00 algab jääaugu puurimise võistlus;

10.00-14.00  võistluse aeg, mille käigus selgitatakse välja finaali pääsejad.

14.00-15.00 jääaugu puurimise võistluse finaal ja võtja välja selgitamine.

Jääaugu puurimise võistluse omaosalus on 2€ ja tasuda saab kohapeal sularahas.

Ahvenapüügi võistluse

REEGLID

1. Võistlus toimub merejäält kalastades.
2. Arvestust peetakse individuaalselt.
3. Eraldi võistlusklasse pole.
4. Autasustatakse suurima ahvena saajat, lisaks parimat noort osalejat ning
suurima ahvena saanud naissoost osalejat. Lisaks loositakse välja peaauhind kõigi osalejate vahel. 
5. Püügivahendiks on lubatud kasutada erinevaid harrastuspüügi
talipüügivahendeid (sikuska õng, kirbu õng, Pärnu kombain).
6. Keelatud on kasutada unda nii elussöödaga, kui ka surnud kalaga.
7. Mõõtmisele lähevad ahvenad, mis on 21cm või pikemad.
8. Väljapüütud kalad esitab võistleja mõõtmiseks ja kaalumiseks peale
püügi lõpetamist ettenähtud ajal kogunemiskohas kohtunikele.
9. Paremusjärjestus selgitatakse kalade kaalumise teel. Võitja on see,
kellel on püütud suurim kala.
10. Kõik võistlejad on merel omal vastutusel.
11. Korraldajatel on õigus muuta võistlustingimusi.
12. Võistluste peakohtuniku sõna on otsustav ja lõplik.
13. Võistlusel osaledes peab olema tasutud harrastuspüügiõiguse eest, v.a.
– eelkooliealine laps, alla 16-aastane õpilane, pensionär, õigusvastaselt
represseeritud või represseerituga võrdsustatud isik, puudega isik ning osalise või puuduva töövõimega isik.
Soodustatud isikul, välja arvatud eelkooliealine laps, peab harrastuskalapüügil kaasas olema soodustust tõendav dokument.
14. Võistlejad on kohustatud järgima kehtivaid kalapüügieeskirju ja keskkonnanõudeid.
15. KEELATUD on kaalumisele esitada mitte võistleja poolt püütud või varem püütud kalu.

Võistluse korraldaja:
Erkki Mäeväli
tel.56905189