Pikla tiikide linnuvaatlustornid

Luitemaa looduskaitsealal Pikla tiikide juures paiknevad kaks linnuvaatlustorni – üks on tiikide vahel ja teine, madalam vaateplatvorm, asub lausa mererannal. Tornid on mõeldud just linnuvaatluseks, sest sealt on suurepärane vaade rannaniidule ja merele.

Madal ja liigestatud rannikumeri on soodsaks toitumis- ja peatumiskohaks rohketele veelindudele. Arvukamad ja olulisemad liigid on näiteks väike- ja laululuik, viu- ja sinikaelpart, sõtkas, väikekoskel, vöötsaba-vigle, mudatilder, merikotkas jt.

Lisainfo

Varustus
Vaatetorn
Parkimine tasuta

Telefon:
+3725058242

Koduleht:
https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/parnumaa-puhkeala/pikla-tiikide-linnuvaatlustorn

Asukoht
Piirumi küla, Häädemeeste vald

Ajad ja hinnad
Tasuta