Loodusesse – hea tuju garanteeritud!

Pole halba ilma, on valed rõivad, seda teab iga loodusesõber. Loodus kutsub ja üllatab igal aastaajal ning garanteerib hea tuju, mis pimedal ja kõledal talvel eriti marjaks ära kulub.

Tule ja avasta Romantilise Rannatee matkarajad!

Kabli linnujaam, vaatlustorn ja matkarada

Lisaks rannale on Kabli küla tuntud Kabli linnujaama poolest, kus on sügiseti üles tõmmatud hiigelsuur, 17 m kõrgune mõrdpüünis, mille abil on linde rõngastatud ja rännet uuritud 50 aastat. Linnujaama kõrval ja läheduses on kaks vaatlustorni, kust avaneb imeline vaade rannaniidule ja merele igal aastaajal ning mis on suurepäraseks paigaks lindude rände jälgimiseks.

Linnujaamast RMK Kabli külastuskeskuseni kulgeb 1.8 km pikkune looduse õpperada. Suvel läbis matkarada uuenduskuur ning nüüd on rada läbitav ka ratastooli ja lapsevankriga. Siin saate tutvuda ranniku taimekoosluste, erinevate luitetüüpide ja lindude pesakastidega. Külastuskeskusest leiate kasulikku informatsiooni piirkonna loodusväärtuste kohta, vaadata näitusi.

Tuhu soo matkarada

Oidrema-Tuhu soostik on Lääne-Eesti üks suurimaid, aga ka noorimaid soostikke, paiknedes vaid 10 km kaugusel merest. Tuhu soo matkaraja alguses asub unikaalne vaatetorn “Trepp” mis valmis koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga. Matkarada on 950 meetrit pikk.

Rannametsa-Tolkuse looduse õpperada

Rannametsa luited on alati olnud armastatud matkasihtkohaks ning tänaseks on Rannametsa-Tolkuse rada vaieldamatult Rannatee lemmikumaid. Rada saab alguse Pärnu-Ikla maantee äärest. Osaliselt laudteel kulgev ringikujuline ja 2,2 km pikkune õpperada läbib nii luitemännikut kui Tolkuse raba ning viib raba suurima laukani. Rada kulgeb ka üle Eesti kõrgeima luite Tornimäe harja, kuhu on rajatud 18 m kõrgune vaatetorn. Siit avaneb suurepärane vaade Tolkuse rabale ja Pärnu lahele, hea ilmaga ilmub vaatevälja ka Kihnu rand.

Uudistama ja luitemägedel seiklema tasub minna ka teisele poole suurt maanteed. Luiteharjale jääb RMK lõkkekoht, kus sügisel ja talvel korraldada üks romantiline metsapiknik.

Nigula raba õpperada

Nigula Looduskaitseala on loodud kaitsmaks 6400 ha ala, mis hõlmab endas puutumatuid soid, metsi ning niite. Siin kasvab palju jõhvikaid, mis on ka Nigula sümboliks. Looduskaitseala südameks on Nigula raba oma viie põlismetsaga kaetud rabasaare ning suure rabajärvega. Järve veerest algav u 6 km pikkune õpperada (ühes suunas 3 km ja tagasi 3 km) kulgeb mööda lageraba kuni kõige suurema rabasaareni – Salupeaksini. Rajale jäävad vaatetorn ja madal platvorm, kust on hea jälgida rabaelanike toimetamisi.

Nigula raba on üks kõige kaugemaid paiku inimasustusest.

Soontagana maalinn ja Kurese muinasküla

Avaste soo saarel asuv 7-8. saj rajatud Soontagana maalinn oli muistsete läänlaste üks tuntumaid kindlustusi. Linnusesse viinud väga salajane veealune tee läbi soo, mida mööda osanud minna vaid teadjad inimesed. Linnusemäge ümbritseb täna kaunis pärandkultuurmaastik – niidud, vanad talukohad ja kiviaiad.
Soontagana läheduses asub muinasaegse struktuuriga mahajäetud Kurese sumbküla. Siit on leitud Pärnumaa teadaolevalt vanim kalme, mille vanust arvestades asustati küla üle 1000 aasta tagasi. Kurese küla on nagu avatud raamat – endisaegsed varemed tahaksid nagu ise rääkida sündmustest, mida nad on aastate jooksul näinud ja üle elanud. Hästi on näha erinevat tüüpi külaehitised – majad, kaevud, keldrid ja kiviaiad, kõikjal on ehitusmaterjaliks kasutatud paekivi.

Ristimarja loodusrada Värati poolsaarel

Ristimarja loodusrada Värati poolsaarel on 500 m jalutuskäik rannaäärsel maastikul mereni välja. Raja lõputähis on Värati lahe kaldal, Madliraval.
Vahelduval maastikul on rikkalikult kadakaid, lodjapuid ja rannaniidule iseloomulikke taimi, sh kaitsealuseid käpalisi. Rada on hooldatud ja sobib kasutada igas vanuses inimestele, kellel ei ole liikumine raskendatud. Rada ei sobi ratastooliga liikujale.
Loodusrada viib üle eramaade, mille omanikud ootavad inimesi loodust nautima ja seda lugupidavalt säilitama.

RMK Rannametsa-Tolkuse loodusõpperada

Rannametsa luited on alati olnud populaarseks matkamispaigaks. Luitemaa looduskaitseala paremaks tutvustamiseks on siia rajatud looduse õpperada ja paigaldatud infotahvlid. Osaliselt laudteel kulgev ringikujuline õpperada läbib nii luitemännikut kui Tolkuse raba ning viib raba suurima laukani. Rajale jääb mitmeid huvipunkte, rabajärvi ja puhkekohti.
Raja juurde jääva Eesti kõrgeima luite Tornimäe harjale on rajatud 18 m kõrgune vaatetorn, mille tipus avaneb suurepärane vaade Tolkuse rabale ja Pärnu lahele.

Luitemaa loodus, luited ja legendid

Pärnumaal, Luitemaa looduskaitsealal Rannametsa külas asuvad ühed Eesti uhkemad ja paremini ligipääsetavad luitestikud – “Rannametsa mäed”. Lisaks luidetele on looduslikult huvipakkuv ka liivadüünide jalamil laiuv Tolkuse raba oma maaliliste laugaste ja huvitava arengulooga. Kohalik loodus on tihedalt läbi põimunud vanema ja uuema aja kultuurilooga, alates muinasaegsetest pühapaikadest kuni kesk- ja uusaegsete legendide, rahvajuttude ja ajaloosündmusteni välja.

Selle põneva paiga loodust ja legende tutvustab kohalik Häädemeeste-mees, loodusteadlane ja giid Mati Kose.

RMK Kolga looduse õpperada

Maalilise Kolga oja läheduses asub ringikujuline RMK Kolga looduse õpperada, kus saab valida 1,5 või 3,5 km pikkuse jalutuskäigu. Looklevad luited põimuvad seal kasvava männimetsaga, vanimate mändide vanus sellel alal on üle 170 aasta. Kaitsealustest luitemetsadest leiad õigel ajal jalutuskäigule tulles mustikaid, männiriisikaid ja kitsemampleid.
Õpperajal on kaetud lõkkease grillrestiga ja katusealune pink-laud mõnusa söögipausi pidamiseks.
Pane tähele! Õrna pinnase tõttu on telkimine matkarajal ja selle ümbruses keelatud. Samuti on keelatud kalapüük Kolga ojast. Hoiame loodust!

Jaga seda lugu