Avasta kevadine loodus Rannateel

Tule loodusesse kevadet otsima! Kevademärke leidub nüüd juba pea iga päev. Olgu selleks siis sulanud lume lõhn, kevadine linnulaul, mullast pea välja sirutuvad taimed või pikad õhtud.

Linnuvaatlus Rannatee rannikul

Kaugel ei ole enam lindude rände aeg, mil siinsed rannaniidud on sulelisi-külalisi täis. Rannatee lõunakaldal on parimad paigad lindude jälgimiseks Pikla linnuvaatlustornid. Arvukamad ja olulisemad liigid, kellega siin kohtuda õnnestub on väike- ja laululuik, viu- ja sinikaelpart, sõtkas, väikekoskel, vöötsaba-vigle, mudatilder, merikotkas jt.

Põhjakaldal on linnurikkaim Audru polder, rahvusvahelise tähtsusega linnuala. Ligi 2000 ha suurune märg avar poldriala on kujunenud kevadeti ja sügiseti läbirändel olevate lindude meelispaigaks.

Kabli linnujaam, vaatlustorn ja matkarada

Piklast lõunapoole jäävas Kablis leiate Kabli linnujaama, kus on sügiseti üleval hiigelsuur, 17 m kõrgune mõrdpüünis, mille abil on linde rõngastatud ja rännet uuritud 50 aastat. Linnujaama kõrval ja läheduses on kaks vaatlustorni, kust avaneb imeline vaade rannaniidule ja merele igal aastaajal ning mis on suurepäraseks paigaks lindude rände jälgimiseks ka kevadel.

Linnujaamast RMK Kabli külastuskeskuseni kulgeb 1.8 km pikkune looduse õpperada. Siin saad tutvuda ranniku taimekoosluste, erinevate luitetüüpide ja lindude pesakastidega. Külastuskeskusest leiad kasulikku informatsiooni piirkonna loodusväärtuste kohta, vaadata näitusi.

Tuhu soo matkarada

Oidrema-Tuhu soostik on Lääne-Eesti üks suurimaid, aga ka noorimaid soostikke, paiknedes vaid 10 km kaugusel merest. Tuhu soo matkaraja alguses asub unikaalne vaatetorn “Trepp” mis valmis koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga. Matkarada on 950 meetrit pikk.

Rannametsa-Tolkuse looduse õpperada

Rannametsa luited on alati olnud armastatud matkasihtkohaks ning tänaseks on Rannametsa-Tolkuse rada vaieldamatult Rannatee lemmikumaid. Rada saab alguse Pärnu-Ikla maantee äärest. Osaliselt laudteel kulgev ringikujuline ja 2,2 km pikkune õpperada läbib nii luitemännikut kui Tolkuse raba ning viib raba suurima laukani. Rada kulgeb ka üle Eesti kõrgeima luite Tornimäe harja, kuhu on rajatud 18 m kõrgune vaatetorn. Siit avaneb suurepärane vaade Tolkuse rabale ja Pärnu lahele, hea ilmaga ilmub vaatevälja ka Kihnu rand.

Mihkli tammik

Mihklist leiate võimsa ligi 250 aasta vanuse ja 90 hektaril laiuva tammiku.
Seda peetakse üheks ilusamaks looduslikuks tammepuistuks, kus ligi pooled puud on sirgetüvelised tammed.

Nigula raba õpperada

Nigula Looduskaitseala on loodud kaitsmaks 6400 ha ala, mis hõlmab endas puutumatuid soid, metsi ning niite. Siin kasvab palju jõhvikaid, mis on ka Nigula sümboliks. Looduskaitseala südameks on Nigula raba oma viie põlismetsaga kaetud rabasaare ning suure rabajärvega. Järve veerest algav 7 km pikkune õpperada (ühes suunas 3 km ja tagasi 3 km) kulgeb mööda lageraba kuni kõige suurema rabasaareni – Salupeaksini. Rajale jäävad vaatetorn ja madal platvorm, kust on hea jälgida rabaelanike toimetamisi.

Soontagana maalinn ja Kurese muinasküla

Avaste soo saarel asuv 7-8. saj rajatud Soontagana maalinn oli muistsete läänlaste üks tuntumaid kindlustusi. Linnusesse viinud väga salajane veealune tee läbi soo, mida mööda osanud minna vaid teadjad inimesed. Linnusemäge ümbritseb täna kaunis pärandkultuurmaastik – niidud, vanad talukohad ja kiviaiad.
Soontagana läheduses asub muinasaegse struktuuriga mahajäetud Kurese sumbküla. Siit on leitud Pärnumaa teadaolevalt vanim kalme, mille vanust arvestades asustati küla üle 1000 aasta tagasi. Kurese küla on nagu avatud raamat – endisaegsed varemed tahaksid nagu ise rääkida sündmustest, mida nad on aastate jooksul näinud ja üle elanud. Hästi on näha erinevat tüüpi külaehitised – majad, kaevud, keldrid ja kiviaiad, kõikjal on ehitusmaterjaliks kasutatud paekivi.
Just kevadeti on Soontagana ja Kurese ümbrus eriti kaunis, mil niidud on täis kevadõisi.

Jaga seda lugu